Oferta

1DORADZTWO

CONSULTING

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Optymalizacja maszyn i stanowisk produkcyjnych
 • Koncepcje i symulacje nowych i modernizowanych stanowisk zrobotyzowanych
 • Budowa i testy rozwiązań prototypowych
 • Bezpieczeństwo maszyn
 • Cyfryzacja dokumentacji
 
 
 
 •  Optimization of production processes
 • Optimization of machines and production stations
 • Concepts and simulations of new and modernized robotic stations
 • Construction and testing of prototype solutions
 • Machine safety
 • Documentation digitization
 

2PROJEKTOWANIE

ENGINEERING

 • Automatyka i sterowanie
 • Programowanie sterowników PLC
 • Tworzenie wizualizacji HMI
 • Rozdzielnice i instalacje automatyki i sterowania
 • Rozdzielnice dystrybucyjne typu SIVACON/MNS/PRISMA
 • Instalacje elektryczne
 • Układy bezpieczeństwa
 • Gniazda zrobotyzowane
 • Stanowiska montażowe, stacje i stoły robocze – projektowanie i wykonawstwo
 • Automation and control
 • Programming of PLC controllers
 • Creating HMI visualization
 • Switchboards and automation and control installations
 • SIVACON / MNS / PRISMA distribution switchgears
 • Electrical Installations
 • Safety systems
 • Robotized nests

3PREFABRYKACJE

PREFABRICATION

 • Rozdzielnice automatyki i sterowania
 • Rozdzielnice dystrybucyjne / zasilające
 • Rozdzielnice dla maszyn i urządzeń
 • Modernizacje rozdzielnic
 
 
 
 
 
 
 • Automation and control switchgears
 • Distribution / power switchboards
 • Switchboards for machines and devices
 • Modernization of switchboards