Realizacje

LINIA KLEJENIA
PRZEMYSŁ IZOLACJI

Demontaż istniejącej szafy sterowniczej

Dostawa, wykonanie, montaż nowej szafy sterowniczej

Wykonanie projektu – schematy elektryczne linii

Instalacje sterujące

STACJE ROBOCZE
PRZEMYSŁ AUTOMOTIVE

Stanowiska montażowe wchodzące w skład półautomatycznych linii produkcyjnych, ręczne systemy produkcyjne, stacje robocze, ergonomiczne stanowiska pracy 

Zwiększona wydajność produkcji

Zwiększona produktywność pracowników

Bezpieczeństwo

Modułowość – możliwość rozbudowy stanowisk o dowolne akcesoria

ROBOT DO OBSŁUGI WTRYSKAREK
PRZEMYSŁ AUTOMOTIVE

Prototypowe stanowiska zrobotyzowane

Integracja z istniejącymi maszynami

Aplikacja Handling 

Pick and place robots

 Zachęcamy do obejrzenia wideo

DOKI ODTŁUSZCZANIA
PRZEMYSŁ CYNKOWNICZY

Opracowanie projektu AKPiA

Dobór aparatów i elementów instalacji

Wykonania oprogramowania PLC i HMI

Prefabrykacja rozdzielnicy

Testy, rozruch, serwis

PRASA ŚLIMAKOWA
PRZEMYSŁ RECYKLINGOWY​

Opracowanie projektu AKPiA

Dobór aparatów i elementów instalacji

Wykonania oprogramowania PLC i HMI

Prefabrykacja rozdzielnicy

Testy, rozruch, serwis

 Zachęcamy do obejrzenia wideo

DŹWIG WYKONANIE MORSKIE
PRZEMYSŁ MORSKI​

Opracowanie projektu AKPiA dla największego dostawcy dźwigów wykonaniu morskim i offshore na świecie

Dobór aparatury i podzespołów instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania

Opracowanie projektu sieci komunikacyjnej

Stworzenie schematów technologicznych, ideowych i wykonawczych/montażowych

UKŁAD WENTYLACJI HALI SPRĘŻAREK
PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Opracowanie projektu AKPiA

Wykonania oprogramowania PLC

Prefabrykacja rozdzielnicy

MYJNIA BEZDOTYKOWA
MYJNIE PRZEMYSŁOWE

Opracowanie projektu AKPiA

Wykonania oprogramowania PLC i HMI

Prefabrykacja rozdzielnicy

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁ AUTOMOTIVE

Przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa dla 14 maszyn zakuwania węży i stanowisk kontroli jakości

Przeprowadzanie oceny ryzyka

Określenie poziomu niezawodności

Ocena stanu bezpieczeństwa

Audyty zakończone raportami z wytycznymi w celu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych

STEROWANIE SILOSAMI
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

Projekt instalacji automatyki

Prefabrykacja rozdzilenic automatyki

Wykonanie instalacji obiektowej

Testy i rozruchy

SUWNICA Z RADIOWYM STEROWANIEM
PRZEMYSŁ METALOWY

Projekt instalacji automatyki

Prefabrykacja rozdzielnic automatyki

Wykonanie instalacji obiektowej

Testy i rozruchy

BUDOWA SIECI PROFINET
PRZEMYSŁ IZOLACYJNY

Opracowanie koncepcji sieci PROFINET dla obszaru konfekcji zakładu produkcyjnego

Inwentaryzacja obwodów i instalacji istniejących

Zaprojektowanie instalacji PROFINET

Doposażenie istniejących układów/maszyn w moduły i procesory komunikacyjne

Doposażenie rozdzielnicy głównej w switche SCALANCE

Wykonanie instalacji PROFINET na hali konfekcji

Parametryzacja instalacji testy sygnałowe

CYFRYZACJA DOKUMENTACJI
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH/INNY

Redagowanie dokumentacji z papierowej/PDF do cyfrowej aktywnej E-PLAN

Aktualizacje dokumentacji, nanoszenie poprawek i zmian

Tłumaczenie dokumentacji na język polski/angielski/niemiecki/inne

UKŁAD DOZOWANIA PARAFINY
PRZEMYSŁ ŚWIECZKARSKI

Opracowanie koncepcji technologicznej

Inwentaryzacja obwodów technologicznych

Zaprojektowanie automatyki układu dozowania

Prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA

Opracowanie oprogramowania PLC i HMI

Aktualizacje dokumentacji powykonawczej

ROZDZIELNICE MIESZADEŁ
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

Dobór podzespołów

Projekt i prefabrykacja rozdzielnicy zasilająco-sterującej

Podłączenie instalacji zasilającej i odpływowej

Pomiary rozruch serwis

Kooperacja z ESPRO Sp. z o.o. – część wykonawcza / instalacyjna

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ EKSTRUDERA
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

Dobór podzespołów

Wymiana instalacji grzewczej ekstrudera

Podłączenie instalacji grzałek elektrycznych

Pomiary rozruch serwis

Kooperacja z ESPRO Sp. z o.o. – część wykonawcza / instalacyjna

PROJEKT ROZDZIELNICY
DYSTRYBUCJI NAPIĘCIA

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH​

Inwentaryzacja maszyn ciągów produkcyjnych pod kątem elektrycznym

Wykonanie bilansu mocy, obliczeń i doboru aparatury i podzespołów instalacji

Sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej branży elektrycznej

Przepięcie instalacji ze starego systemu na nowy wraz z pomiarami, podłączeniem i rozruchem ciągów technologicznych

Wymiana wyłącznika głównego nN zasilającego zakład – modernizacja pola zasilającego zakład po stronie nN

Kooperacja z ESPRO Sp. z o.o. – część wykonawcza / instalacyjna

ROZDZIELNICA
DYSTRYBUCJI NAPIĘCIA

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Projekt i prefabrykacja rozdzielnicy

Podłączenie instalacji zasilającej i odpływowej

Pomiary rozruch serwis

Kooperacja z ESPRO Sp. z o.o. – część wykonawcza / instalacyjna

SERWIS ELEKTRONIKI
I ENERGO-ELEKTRONIKI

PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY

Panele sterujące

Przetwornice częstotliwości

Soft-starty

LAKIERNIA AUTOMATYCZNA
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

Koncepcja i projekt układu sterowania

Prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA

Oprogramowanie PLC i HMI

Integracja układu z systemem lamp UV i HVAC

Testy i uruchomienie instalacji

Serwis

Kooperacja z ESPRO Sp. z o.o. – część wykonawcza / instalacyjna